czytania

22 października 2017 r.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 
Rok A, IPIERWSZE CZYTANIE     Iz 45, 1. 4-6

Król Cyrus narzędziem Boga

 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

 

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: « Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego ».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

       Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3)

 

 

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

 

       1     Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

             Śpiewaj Panu, ziemio cała.

       3     Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *

             Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Refren.

       4     Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *

             Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.

       5     Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *

             Pan zaś stworzył niebiosa.

Refren.

       7     Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

             Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

       8     Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *

             Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren.

       9     Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *

             Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.

       10   Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *

             Będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren.

 

 

DRUGIE CZYTANIE 1 Tes 1, 1-5b

 

Święty Paweł dziękuje Bogu

za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

 

Początek Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła

do Tesaloniczan.

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.

Oto słowo Boże.

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Mt 22, 21

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,

A Bogu to, co należy do Boga.

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA    Mt 22, 15-21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,

a Bogu to, co należy do Boga

 

 

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.29 NZ A

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: « Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? »

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: « Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! » Przynieśli Mu denara.

On ich zapytał: « Czyj jest ten obraz i napis? »

Odpowiedzieli: « Cezara ».

Wówczas rzekł do nich: « Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga ».

Oto słowo Pańskie.