czytania

10 GRUDNIA 2017 r.

 

II NIEDZIELA ADWENTU

 

 
Rok B, II
Pierwsze czytanie                   Iz 40, 1-5. 9-11

Przygotujcie drogę dla Pana

 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

« Pocieszcie, pocieszcie mój lud! »

mówi wasz Bóg.

« Przemawiajcie do serca Jeruzalem

i wołajcie do niego,

że czas jego służby się skończył,

że nieprawość jego odpokutowana,

bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób

za wszystkie swe grzechy ».

Głos się rozlega:

« Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana,

wyrównajcie na pustkowiu

gościniec naszemu Bogu!

Niech się podniosą wszystkie doliny,

a wszystkie góry i wzgórza obniżą;

równiną niechaj się staną urwiska,

a strome zbocza niziną gładką.

Wtedy się chwała Pana objawi,

zobaczy ją wszelkie ciało,

bo powiedziały to usta Pana ».

Wstąpże na wysoką górę,

zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!

Podnieś mocno twój głos,

zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!

Podnieś głos, nie bój się!

Powiedz miastom judzkim:

« Oto wasz Bóg! »

Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą

i ramię Jego dzierży władzę.

Oto Jego nagroda z Nim idzie

i przed Nim Jego zapłata.

Podobnie pasterz pasie swą trzodę,

gromadzi ją swoim ramieniem,

jagnięta nosi na swej piersi,

owce karmiące prowadzi łagodnie.

Oto słowo Boże.

 

 

 

Psalm responsoryjny
              Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8)

 

 

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

 

9 Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *

  oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.

10   Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych,

  którzy się Go boją, *

  i chwała zamieszka w naszej ziemi.

 

Refren.

 

11   Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *

  ucałują się sprawiedliwość i pokój.

12   Wierność z ziemi wyrośnie, *

  a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

 

Refren.

 

13   Pan sam obdarzy szczęściem, *

  a nasza ziemia wyda swój owoc.

14   Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *

  a śladami Jego kroków zbawienie.

 

Refren.

 

 

 

Drugie czytanie                             2 P 3, 8-14

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

 

 

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone.

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju.

Oto słowo Boże.

 

 

 

Śpiew przed Ewangelią                    Łk 3, 4. 6

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;

wszyscyludzie ujrzą zbawienie Boże.

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

Ewangelia                                           Mk 1, 1-8

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:2 NA B

« Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;

on przygotuje drogę Twoją.

Głos wołającego na pustyni:

Przygotujcie drogę Panu,

prostujcie ścieżki dla Niego ».

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: « Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym ».

Oto słowo Pańskie.