INTENCJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII Tydzień Zwykły

 

od 16.10.  do  22.10.2017r.

 

 

 

Poniedziałek  16. 10. 2017

 

 

7. 00      + Jadwiga Balicka / im. /, zm. z rodz. Balickich: Michalina, Władysław, Marian Eugenia; zm. z rodz. Kukułowiczów: Eugeniusz, Regina, Marian

17. 00    + Krystyna Pilipczuk / greg. 15 /

17. 00    + Ferdynand Kycko – int. od rodz. Buczaków i Wichrowskich z Majdanu Krynickiego

17. 00    + Stanisław Wiater – int. od uczestników pogrzebu

 

 

 

 

Wtorek 17. 10. 2017

                                                   

 7. 00 –  + Halina Mazurek – int. od kolegów i koleżanek z pracy

17. 00 –  + Antoni Gromek / 8 r. /

17. 00 –  + Waldemar Ciuraszkiewicz / 2r. /, Feliksa, Leon zm. z rodz. Ciuraszkiewiczów

17. 00 –  + Krystyna Pilipczuk / greg. 16 /

 

 

 

Środa   18. 10. 2017

 

  7. 00 –   + Zofia Nowogrodzka – int. od sąsiadów

17. 00 –   +  Edward / 25r. /, Stefania, Katarzyna, Jan zm. z rodz. Skibów; Antoni,
        Michalina, Tadeusz, Stanisława zm. z rodz. Nowaków

17. 00 –   +  Tomasz Typiak – int. od KGW z Ruszowa

17. 00 –   +  Tadeusz Mróz / 14r. /

17. 00 –   +  Krystyna Pilipczuk / greg. 17/

 

 

 

 

Czwartek  19. 10. 2017

 

7. 00      +  Andrzej Synowiec – int. od KGW i Rady Sołeckiej z Wierzbia

17. 00 –  +  Michalina Serafin / 2r. /, Wacław / 14r. /, Wojciech, Anna zm.
                     z rodz. Serafin

17. 00 –   +  Marianna Taranowska – int. Od sąsiadów z Bloku Nauczyciela ,
                     rodz. Lewickich i Niemczyckich

17. 00 –  +  Krystyna Pilipczuk / greg. 18 /

 

 

 

 

Piątek  20. 10. 2017

 

7. 00    + Piotr, Maria Wyrwa

17. 00 –  + Zuzanna i Apolinary Kosmala

17. 00 –  + Leonia Malicka – int. rodz. Petryków

17. 00 –  + Krystyna Pilipczuk / greg. 19 /

 

 

 

 

Sobota  21. 10. 2017

 

  7. 00 –  + Paweł, Maria, Antoni, Jan, Maria, Wacław zm. z rodz.
      Ferenszkiewiczów; Władysław, Maria, Henryk, Andrzej zm.
      z rodz. Juszczaków

17. 00 –  + Marianna, Anna, Tadeusz, Czesław, Jan zm. z rodz. Rozkresów

17. 00 –  + Leon Siek / 15r. /, Alfreda Siek

17. 00 –  + Krystyna Pilipczuk / greg. 20 /

 

 

 

 

XXIX  Niedziela Zwykła   22. 10. 2017


8. 00      +  Leokadia, Kaimierz, Kazimiera zm. z rodz. Szast; Stanisław, Apolonia,

                       Jan zm. z rodz. Chwedyk

8. 00      +  Emilia, Jan, Gabriel Hubala; zm. z rodz. Hubalów i Rycaków

8. 00     +  Alfreda Buchaj / 10r. /, Feliks, Katarzyna, Jan zm. z rodz. Buchaj; Stanisław,
       Arkadiusz zm. z rodz. Będzińskich

10. 00   +  Bronisław Piłat / 13 r. /, zm./ z rodz. Piłatów

10. 00    +  Helena Opalińska – int. od uczestników pogrzebu z Barchaczowa

12. 00   + Stanisław Zastąpiło / 34 r. /, Julianna i Hipolit Siekierda

12. 00   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
   opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Elżbiety i Stanisława Haików w 40 rocz.          zawarcia związku małżeńskiego oraz dla całej rodziny – int. córki  z rodziną

16. 00 –  +  Leokadia / 18r. /, Stanisław zm. z rodz. Jastrzębskich, Maria,
      Franciszek zm. z rodz. Hajduk

16. 00 –  +  Krystyna Pilipczuk / greg. 21 /